14 ก.ค.
  • By admin
  • 471 Views
  • 0 Comments

“เบอร์แทรม” ปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเล

คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และครีมบรรเทาอาการปวด ภายใต้แบรนด์ “เซียงเพียว” และ“เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์” นำทีมผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “เบอร์แทรมปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเล” เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์หลากหลายชนิด และป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

About The admin