19 เม.ย.
  • By admin
  • 558 Views
  • 0 Comments

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโรงงาน“เบอร์แทรม” ที่ได้มาตรฐานระดับโลก GMP/Pics

คุณบุญเจือ เอี่ยมพิกุล (กลาง) ประธานบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล(1982) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และครีมบรรเทาอาการปวด ภายใต้แบรนด์ “เซียงเพียว” และ“เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์” ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เข้าชมโรงงานบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ซึ่งได้รับมาตราฐานการผลิตยาระดับโลก GMP/PICS และรับฟังข้อมูลจากทีมเภสัชกร วิศวกร และฝ่ายควบคุมคุณภาพ พร้อมเยี่ยมชมตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการเก็บสินค้า เพื่อเป็นความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าชม อีกทั้ง ให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานการผลิตยาซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัว

POST TAGS:
    Not Tags
About The admin